HERRÄNGENS GÅRD

Gården har sina anor från 1600-talet och utgjorde då ett torp, Isbergatorpet, under Långbro gård. Herrängens gård har gett namn åt stadsdelen Herrängen här i Älvsjö. Fastigheten är blåmärkt av Stadsmuseet vilket innebär "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden".
 
I mitten av 1700-talet gjordes gården om till ett boende för sommarnöje åt prominenta personer, de flesta borgare i Stockholm!  År 1788 blev dock troligtvis huset permanent avsöndrad från Långbro gård genom köp av tullöverdirektör Mårten Tawelin. Ett datum "1788" på fasaden mot Långsjön påminner om det. Släktingar ärvde gården och sålde den 1865 till Ferdinand Teodor Schlyter som avled 1892. Dennes arvingarna sålde gården till Ludvig Åsbrink som i sin tur sålde den till grosshandlaren Johan Edvard Lignell år 1901. Lignell, vilken initierade tomtförsäljningarna på Örby slotts ägor, började nu avstycka tomter även från Herrängen.
Efter Lignells död 1908 bildade arvingarna år 1909 "AB Billiga Tomter" som fortsatte tomtförsäljningen. År 1930 förvärvade Stockholms stad återstående delar av egendomen, själva gårdstomten exkluderad. År 1948 köps också denna av staden.